ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk diagnos som påverkar koncentration, uppmärksamhet och impulsivitet hos både barn och vuxna. För att fastställa en ADHD-diagnos krävs en grundlig utredning. I denna artikel ska vi titta närmare på vad en ADHD-utredning innebär och hur den genomförs.

Steg för Steg: Processen vid ADHD Utredning

Att genomgå en ADHD-utredning är en strukturerad process som inkluderar flera steg:

  1. Anamnes och Intervjuer: Första steget är att samla in en detaljerad historik genom intervjuer med patienten och eventuellt med anhöriga. Detta inkluderar att identifiera symptom, dess svårighetsgrad och tidpunkt för uppkomst.
  2. Frågeformulär och Enkäter: Patienten och/eller dess närstående kan ombedjas att fylla i specifika frågeformulär och enkäter för att samla in ytterligare information om ADHD-symptomen.
  3. Klinisk Bedömning: En klinisk bedömning utförs av en specialist, vanligtvis en psykolog eller psykiater, för att utvärdera patientens beteende, kognitiva funktioner och eventuella komorbiditeter.
  4. Kognitiva Tester: Ofta genomförs kognitiva tester för att bedöma olika kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet, minne och exekutiva funktioner.
  5. Observation: Patientens beteende och interaktioner observeras noggrant under utredningsprocessen.
  6. Utredning av Komorbiditeter: Det är viktigt att utesluta eller fastställa eventuella komorbiditeter som kan påverka diagnosen och behandlingen.

Var kan du få en ADHD Utredning?

Om du misstänker att du eller någon närstående har ADHD och behöver en utredning, är det klokt att söka hjälp hos en specialist eller en vårdgivare med erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser.För att boka en ADHD-utredning, klicka här.